Fenek Fox

Kolekciu tvoria figuratívne skulptúry, ktoré sú inšpirované priemyselnou výrobou porcelánových fabrík a manufaktúr. Sú posunuté do nových významových prvkov. Materialovo nezmenené. V procese navrhovania je použitá digitálna technológia, ktorá je zámerne priznaná.  / The collection consists of figurative sculptures inspired by the industrial production of porcelain factories and manufactories. They are shifted to a new meaning

.Material stayes unchanged. The design process uses digital technology that is deliberately acknowledged. 18,5x9,5x14,5 cm.