Jumper

Kolekciu tvoria figuratívne skulptúry, ktoré sú inšpirované priemyselnou výrobou porcelánových fabrík a manufaktúr. Figúrky a drobné plastiky sú posunuté do nových významových prvkov a situácií. Materiálovo ostávajú nezmenené. / The collection consists of figurative sculptures inspired by the industrial production of porcelain factories and manufactories. Figures and small sculptures are shifted to new meaning and situations. Material remains unchanged. 36x18,5x9,5 cm