NY Under water -  Váza / Vase

Dizajn v mojom chápaní je prostriedok na vyjadrenie názoru, myšlienky , postoja sociálnemu a spoločenskému dianiu. Recyklujem motívy, inšpirované priemyselnou výrobou a ich významy posúvam do nových podôb.  /  Design in my understanding is a means of expressing opinion, thought, attitude to social events.  I recycle the motives inspired by industrial production and move their meanings into new forms and situation. 

 © 2023 by Agatha Kronberg. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon