Rememberance of The Future / Spomienka na budúcnosť

Vázy, ktoré sú inšpirované technickým výkresom lode Startrek a upravené v programe 3DS a následne zrotované. Vznikla tak kolekcia úžitkových predmetov zaujímavá svojím tvarovým riešením, pripomínajúca vesmírne lode.  /  Vases are inspired by the technical drawing of the Startrek and modified in 3DS and then rotated. Thus a collection of utility objects was created, interesting in its shape, reminiscent of spaceships.